Analizi Poslovnih Procesa

Na samom početku projekta bavimo se analizom poslovnih procesa i samog domena poslovanja.